Būk stipri!!!
Kovok už savo ir savo vaikų teisę gyventi be smurto!!!

Naujienos


2017-11-30 Smurtas neturi lyties. Ar tikrai?

Kasmet lapkričio pabaigoje–gruodžio pradžioje pasaulis įgyvendina kampaniją „16 aktyvizmo dienų prieš smurtą lyties pagrindu“. Jos metu garsiau nei paprastai kalbama apie moterų patiriamą prievartą.  Skaitykite daugiau https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/smurtas-neturi-lyties-ar-tikrai-56-889130 .

2017-11-30 Institucijų ir NVO atstovai: didėja visuomenės sąmoningumas smurto artimoje aplinkoje atžvilgiu

2017 m. lapkričio 30 d. smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbai skirtoje konferencijoje pagalbą aukoms teikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovai, socialiniai darbuotojai ir vaiko teisių specialistai, teisėsaugos, Seimo, Prezidentūros, ambasadų atstovai, užsienio ekspertai analizuoja, kaip stiprinti koordinuotą institucijų atsaką reaguojant į smurto atvejus ir užkertant jam kelią.  Skaitykite daugiau http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-11-30-instituciju-ir-nvo-atstovai-dideja-visuomenes-samoningumas-smurto-artimoje-aplinkoje-atzvilgiu/166681 .

2017-11-30 Kovoje prieš smurtą – su knyga

Šiaulių apskrities policijos Viešosios tvarkos skyriaus specialistai trečiadienį P. Višinskio viešojoje biblitekoje miestiečius pakvietė į renginį „Smurtas artimoje aplinkoje: spręsti problemą gali padėti knyga“. Taip norėta dar kartą atkreipti dėmesį į mūsų šalyje itin opią problemą – smurtą šeimose.  Skaitykite daugiau http://www.skrastas.lt/?data=2017-11-30&rub=1141654078&id=1511453254 .

2017-11-24 Baltojo kaspino festivalis 2017: menas stipresnis už smurtą

Labdaros ir paramos fondas FRIDA, prisidėdamas prie pasaulinės akcijos, skirtos atkreipti dėmesį į smurtą prieš moteris, jau trečiąjį kartą lapkričio 25 – gruodžio 10 dienomis Kaune ir Vilniuje organizuoja tradiciniu tampantį „Baltojo Kaspino” festivalį.  Skaitykite daugiau https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/baltojo-kaspino-festivalis-2017-menas-stipresnis-uz-smurta-29-885818 .

2015-07-09 Vyrai už moteris

2015 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros centras ir Vilniaus miesto krizių centras pradėjo socialinę kampaniją "Vyrai už moteris".  Daugiau informacijos http://www.vyraiuzmoteris.lt/#kadaryti .

2015-02-11 Įstatymo pakeitimas

2014 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimą Nr. XII-815, kuriame įtvirtintas baudžiamojo proceso kardomųjų priemonių bei šio įstatymo apsaugos priemonių taikymo atskyrimas, užtikrinama, jog teismo medicinos ekspertizės dėl smurto atvejų bus atliekamos skubos tvarka, patikslinta, jog policijos pareigūnai pradeda ikiteisminį tyrimą ir imasi priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas ikiteisminis tyrimas bei užtikrinta smurtą patyrusio asmens apsauga, o smurtą patyręs asmuo skundo teikti jau neprivalo, taip pat numatyta, jog nuo 2016 m. sausio 1 d. Specializuotos pagalbos centrai kompleksinę pagalbą teiks visą parą. Taip pat buvo pašalinti neaiškumai informuojant Specializuotos pagalbos centrą apie nukentėjusįjį - dabar policijos pareigūnai, atvykę į smurto artimoje aplinkoje įvykio vietą, informuoja smurtą patyrusį asmenį, kad su juo susisieks Specializuotos pagalbos centras, kuris suteiks jam pagalbą,  ir nedelsdami apie įvykį praneša Specializuotam pagalbos centrui. Pastarajam pateikiami būtiniausi duomenys, reikalingi susisiekti su smurtą patyrusiu asmeniu. 

2015-02-10 Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo naujovės

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas įtvirtina naują sąvoką – artima aplinka. Tai aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį. Smurtas artimoje aplinkoje užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

 Įstatyme numatyta, kad nustačius smurto artimoje aplinkoje faktą, skiriamos šios smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės: (5 str. 1dalis)

 1. Įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu;
 2. įpareigojimas smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo.

Šios priemonės skiriamos iki bylos nagrinėjimo pabaigos, jeigu ikiteisminio tyrimo teisėjas neskiria Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytų kardomųjų priemonių – suėmimo ar įpareigojimo gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. Šias priemones skiria ikiteisminio tyrimo teisėjas nutartimi ne vėliau kaip per 48 valandas.Kai taikomas įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena kartu su smurtą patyrusiu asmeniu, policijos pareigūnai nedelsdami užtikrina smurtautojo išsikėlimą.  Kitas pasikeitimas (7 str. 1p.), kad gavę pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje, policijos pareigūnai, atvykę į įvykio vietą arba patys būdami to įvykio liudininkai, užrašo duomenis apie smurto artimoje aplinkoje faktą ir pradeda ikiteisminį tyrimą. Smurtą patyręs asmuo skundo neteikia. Šiuo įstatymu siekiama ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, taigi skundai teikiami ne privataus kaltinimo tvarka, o policija dėl įvykio atlieka ikiteisminį tyrimą. Trečia naujovė (9str. 1, 2 p.), kad Policijos pareigūnai, atvykę į smurto artimoje aplinkoje įvykio vietą, informuoja smurtą patyrusį asmenį apie galimybes gauti pagalbą ir su jo žinia praneša apie įvykį specializuotos pagalbos centrui, o specializuotos pagalbos centras, gavęs pranešimą iš policijos, susisiekia su smurtą patyrusius asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą. Smurtą patyręs asmuo turi teisę:

 1. Gauti iš policijos pareigūno ir iš specializuotos pagalbos centro informaciją apie įstaigas, teikiančias pagalbą pagal šį įstatymą;
 2. gauti specializuotą kompleksinę pagalbą, numatytą smurtą patyrusiems asmenims;
 3. kreiptis ir gauti pagalbą šio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos teisės galioja ir tada, kai nebuvo kreiptasi į policijos pareigūnus dėl smurto artimoje aplinkoje.  Įtariamas smurtautojas turi teisę:

 1. Gauti iš policijos pareigūno informaciją apie įstaigas, teikiančias nakvynės paslaugas, kai taikomas įpareigojimas išsikelti iš gyvenamosios vietos;
 2. teikti paaiškinimus dėl smurto artimoje aplinkoje;
 3. kreiptis ir gauti pagalbą kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2015-02-10 policijos departamento konferencija „Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: Kaip tai daryti efektyviau ir veiksmingiau?".

Siekdamas paskatinti institucijas, įstaigas ir organizacijas, kurios dalyvauja smurto mažinimo procese, naudoti kuo efektyvesnes bei veiksmingesnes priemones, siekti optimaliausio rezultato ir apžvelgti Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo aspektus, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos jau trečius metus iš eilės 2014 m. gruodžio 1 d. organizavo konferenciją, kurioje įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai tarėsi kaip įveikti šią ligą.
Šių metų konferencijos tema „Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: Kaip tai daryti efektyviau ir veiksmingiau?". Konferencijoje pristatyta naujausia statistika rodo, kad smurto mastai nemažėja. 2012 m. registruota 18 268 pranešimai, pradėti 7 586 ikiteisminiai tyrimai, 2013 m. registruota 21 615 pranešimų, pradėta 10 015 ikiteisminių tyrimų, šiemet per 9 mėnesius registruota 20 646 pranešimų, pradėti 7 503 ikiteisminiai tyrimai.

Atidarydamas konferenciją policijos generalinis komisaras Linas Pernavas dėkojo tiems iniciatyviems žmonėms, kurių dėka prieš beveik tris metus Lietuva garsiai ištarė - „Smurtui NE". „Smurto mąstai rodo, kad tai tikrai opi Lietuvos problema ir lyg virusas, apkrėtė mūsų visuomenę. Smurto aukomis tampa tūkstančiai žmonių, smurtas griauna šeimas ir laužo likimus. O baisiausia tai, kad šiuos dalykus mato smurtaujančių šeimose augantys vaikai, kurie ne tik tampa smurto aukomis, bet pradeda galvoti, kad smurtas yra natūralus veiksmas tikslui pasiekti. Štai čia programuojama mūsų visuomenės ateitis. Mes turime šį virusą nugalėti"-ragino policijos vadovas. „Mes privalome prieš smurtą naudoti pačias efektyviausias ir veiksmingiausias priemones. Todėl noriu paskatinti institucijas, įstaigas ir organizacijas, kurios dalyvauja smurto mažinimo procese, pasidalinti gerosios patirties pavyzdžiais, ieškoti inovatyvių veiklos metodų ir būdų, tiek kovojant su smurtų artimoje aplinkoje, tiek kuriant smurtui nepakančią aplinką. Aš tikiu, kad kiekvienas, kuris dalyvauja smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo veikloje iš šios konferencijos išsineš daug naujų idėjų ir naudingų patarimų"-kalbėjo Linas Pernavas.

LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas pasidžiaugė geresniu ir kokybiškesniu policijos darbu šioje srityje. „Šio darbo sąnaudos didelės, tačiau turime dar daugiau dėmesio skirti šeimų lavinimui ir švietimui, užtikrinti, kad jos gautų realią pagalbą. Užaugę vaikai turi suprasti, kad smurtas šeimose nebus toleruojamas"-sakė komiteto pirmininkas.
LR Seimo narė Ona Valiukevičiūtė pabrėžė, kad šiandien jau niekam nekyla abejonių dėl smurto artimoje aplinkoje sąvokos. „Smurtą patyręs asmuo iš valstybės tikisi pagalbos. Negavęs jos, antrą kartą gali ir nesikreipti, taip padrąsindamas smurtautoją. Būtina kelti darbuotojų, dirbančių šioje srityje, kvalifikaciją, nes praktika rodo, kad šis darbas ne visuomet atliekamas iki galo kvalifikuotai. Todėl labai džiugu, kad policija semsis gerosios patirties iš norvegų"-sakė Seimo narė.

Konferencijoje pristatyta Norvegijos policijos patirtis kovoje su šiuo reiškiniu ir startuojantis projektas Lietuvos ir Norvegijos policijos bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas kovojant su smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu lyties pagrindu". Šio projekto tikslas - tobulinti policijos pareigūnų, kurie dažniausiai susiduria su smurto šeimoje atvejais, profesinę kompetenciją, suteikti teorinių žinių, formuoti įgūdžius veiksmingai reaguoti ir priimti tinkamus sprendimus. Į pareigūnų mokymus bus kviečiami šios srities Norvegijos ekspertai, bei organizuojamos policijos įstaigų pareigūnų-instruktorių, paskirtų atsakingais už šią veiklą, stažuotės Norvegijoje. Įgyvendinant projektą taip pat bus įsigyta skubios pagalbos informacijos tarp nukentėjusiųjų ir policijos perdavimo (gavimo) sistema.

Simboliška, kad ši konferencija organizuota tuo metu, kai vyksta tarptautinė akcija „16 dienų be smurto". Dalyviai išreiškė viltį, kad kiekvienas Lietuvos žmogus šios akcijos pavadinime nurodytą skaičių „16" pakeistų skaičiumi „365" ir kasdieną kurtų mūsų aplinką be smurto. Visų institucijų ir organizacijų atstovai savo pasisakymuose akcentavo vienybę kovoje su šiuo plačiai paplitusiu reiškiniu. „Vienas lauke ne karys, todėl tik dirbdami kartu ir surėmę pečius galime pasiekti gerų rezultatų"-tokiu skambiu akcentu baigta konferencija.

Konferencijos „Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: kaip tai padaryti efektyviau ir veiksmingiau?“ programa http://www.policija.lt/index.php?id=30022 

2014-02-10 Konferencija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2014 m. sausio 28 d. surengtoje konferencijoje "Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: aktualijos ir perspektyvos" įvairių institucijų atstovai apžvelgė smurto artimoje aplinkoje tendencijas, problematiką, diskutavo, kaip pasikeitė situacija, įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui.

 
Konferencijos programa 
 
Konferencijoje skaityti pranešimai:
 

2014-01-27 Konferencija "Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: aktualijos ir perspektyvos"

Policijos departamentas prie VRM 2014 m. sausio 28 d. (10.00-15.00 val.) Konferencijų centre Karolina (Sausio 13-osios g. 2, Vilniuje) organizuoja konferenciją "Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: aktualijos ir perspektyvos". Konferencijoje Lietuvos institucijų, įstaigų, mokslo bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai apžvelgs LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo aspektus, įvertins bandradarbiavimo tarp institucijų, įstaigų ir organizacijų, kurios dalyvauja smurto mažinimo artimoje aplinkoje procese, efektyvumą ir jo stiprinimo galimybes, aptars laukiančius iššūkius ir perspektyvas.  

2014-01-27 Skelbiama socialinė kampanija „Smurtas šeimoje: tik netylėk!“

Tokiu šūkiu portale lrytas.lt startuoja nauja socialinė kampanija „Smurtas šeimoje: tik netylėk!“, skirta agresijai artimoje aplinkoje. Smurtą patyrę žmonės kviečiami dalintis savo patirtimi, o šioje srityje dirbantys specialistai – patarti ir diskutuoti.

Ši socialinė kampanija kviečia savo išgyvenimais bei nuomone pasidalinti visus, kurie susidūrė smurto šeimoje problema.
Galbūt užrašyta jūsų istorija padės kitomis akimis pažvelgti į savo situaciją, ieškoti ir rasti pagalbą?
Galbūt tai, kaip pasipriešinote smurtui, padrąsins kitus jį patiriančius žmones?
O gal jūsų istorijoje save atpažins smurtautojas ir ryšis nutraukti tokį savo elgesį?
Netylėkite! Išdrįskite prabilti apie smurtą šeimoje!
Apie smurtą šeimoje portale lrytas.lt diskutuos ir šioje srityje dirbantys ekspertai – policijos pareigūnai, politikai, pagalbos centrų ir krizių centrų atstovai, psichologai. Jūsų istorijos iki vasario pabaigos laukiamos adresu bendraukime@lrytas.lt arba kviečiama rašyti čia

 

2013-12-18 Vilniuje paskelbti geriausi Europos nusikaltimų prevencijos projektai

Gruodžio 11–13 d. Vilniuje įvyko Europos Sąjungos (ES) Nusikaltimų prevencijos tinklo (EUCPN) Tarybos posėdis, Gerosios ES praktikos projektų pristatymo konferencija bei apdovanojimų ceremonija smurto artimoje aplinkoje prevencijos tema. Šiam tinklui 2013 m. II pusmetį pirmininkauja Vidaus reikalų ministerija.

Gruodžio 11 d. vakare buvo įteiktos ES gerosios nusikaltimų prevencijos praktikos apdovanojimų nominacijos. ES paskelbtame konkurse dalyvavo 18 šalių narių, iš kurių atrinkti trys laimėtojai – pagrindinis 10 000 EUR prizas įteiktas Švedijos Karalystės Stokholmo miesto Socialinių tarnybų administracijai už prevencinį projektą „RVC“, nominacija už geriausią ankstyvosios prevencijos projektą bei 5 000 EUR prizas – Kroatijos Respublikos vidaus reikalų ministerijai už prevencinį projektą „Gyvenimas be smurto“ bei nominacija už sėkmingiausią bendradarbiavimą vykdant prevencinę veiklą ir 5 000 EUR prizas – Belgijos Karalystės Antverpeno miesto socialinio aprūpinimo ir sveikatos departamentui už prevencinį projektą „CO3“. Šie ir kiti konkursui pateikti projektai buvo pristatyti konferencijoje, kurioje ekspertai aptarė ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos vykdymo rekomendacijas.

 Plačiau

2013-12-07 Nuo smurtaujančio vyro galima apsiginti ir vienu judesiu

Gruodžio 7-ąją Vilniuje, prekybos ir laisvalaikio centre „Panorama“ vyko  Moterų informacijos centro organizuota nemokama savigynos pamoka. Profesionalus savigynos treneris Mantas Rušėnas su kolege demonstravo savigynos pratimus  moterims ir merginoms.

Plačiau

2013-11-28 Moterų informacijos centro informacija-kvietimas į socialines akcijos 16 dienų prieš smurtą prieš moteris renginius Lietuvoje

Moterų informacijos centro informacija - kvietimas į socialines akcijos 16 dienų prieš smurtą prieš moteris renginius Lietuvoje

Numatomi renginiai

2013-11-25 Moterų informacijos centras kviečia į seminarą skirtą kovai su seksualiniu smurtu!

Lapkričio 25 d. 11 val. Moterų informacijos centras kartu su didžiausia skėtine moterų teises ginančia organizacija Europoje – Europos moterų lobistine organizacija kviečia JUS dalyvauti pasaulinės socialinės akcijos 16 dienų prieš smurtą prieš moteris atidarymo renginyje skirtame kovai su seksualiniu smurtu prieš moteris.

Daugiau informacijos čia

2013-05-15 VRM vyksta seminaras smurto artimoje aplinkoje klausimais

Š. m. gegužės 14 – 15 d. Vidaus reikalų ministerijoje vyksta mokomasis seminaras „Specializuotos pagalbos centrų ir policijos bendradarbiavimas įgyvendinant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą“, kurį organizuoja Asociacija Vilniaus Moterų namai, o paramą skyrė Prancūzijos ambasada Lietuvoje. Seminaras skirtas Vilniaus miesto policijos bei Bendrojo pagalbos centro pareigūnams siekiant įgyti žinių dirbant su smurto aukomis bei glaudesnio bendradarbiavimo su nevyriausybinėm organizacijom, dirbančiom su smurto artimoje aplinkoje aukomis.

Seminaro atidaryme sveikinimo žodį tarė vidaus reikalų ministras Dailis Alfonasas Barakauskas ir  Prancūzijos ambasados Lietuvoje patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros klausimais Frederic Bellido.
Seminarą veda Vilniaus Moterų namų Krizių centro direktorė (psichologė–psichoterapeutė) Lilija Henrika Vasiliauskienė. Seminare aptariami specializuotos pagalbos teikimo smurtą ir prievartą patyrusiems asmenims klausimai, policijos pareigūnų savitarpio paramos bei profesinių problemų sprendimo galimybės ir kt. Pranešimą apie policijos darbą, teikiant apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, skaitys ir policijos atstovas.

2013-04-17 Kauno apskrities moterų krizių centras kviečia prisijungti prie paramos grupės moterims, kurios nori keisti santykius su savo sutuoktiniu, partneriu

Grupėje žmonės dalinasi savo patirtimi, jausmais, išgyvenimais, bando susigaudyti savyje, tuo pačiu padėdami tai padaryti ir kitiems grupės nariams. Kartu ieškoma būdų, kaip vėl atrasti save iš naujo, kaip keisti savo santykius, kaip prisitaikyti ir gyventi toliau, kaip įveikti sielvarto, netekties, pykčio, nerimo, baimės jausmus, kaip bendrauti su šeimos nariais, artimaisiais.

Grupę sudaro 8-10 žmonių. Grupė renkasi kartą į savaitę,  užsiėmimas trunka 1,5 val. Planuojami 24 grupės susitikimai. Dalyvavimas nemokamas. Grupę veda psichologė Aušrinė Krikščionaitienė.

Pirmas grupės susitikimas gegužės 8 d. (trečiadienį) 17.30 -19.00 „Moters pagalba moteriai” centre, adresu V. Sladkevičiaus 5-3, Kaunas (senamiestyje prie Katedros).

Registracija  į grupę tel.: 8 618 05005 arba el.p. ausrine@moters-pagalba.lt iki gegužės 8  d.

Plačiau

2012-12-17 Pareigūnai taria smurtui NE

Lietuvos policija, kartu su kitų institucijų atstovais, išanalizavę metus veikiantį Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, kviečia politikus, visuomenines ir nevyriausybines organizacijas, žiniasklaidą ir visus šalies gyventojus atkreipti dėmesį į smurto šalyje mastą bei kuo skubiau imtis būtinų kompleksinių priemonių mažinant smurto kultūrą.
          
Šiandien surengtoje konferencijoje dalyviai priėmė viešą rezoliuciją, kurioje siūlo:

- priimti smurto mažinimo šalyje programą, kurioje būtų skiriamas reikiamas dėmesys smurto reiškinio mažinimui, smurto aukoms apsaugoti bei smurtautojo elgesio keitimui;

- suderinti galiojančių teisės aktų nuostatas, įtvirtinti paprastesnį smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimą;

- finansuoti smurto rizikos nustatymo metodikos įdiegimą teisėsaugos įstaigose;

- tinkamai finansuoti įstaigas ir institucijas, užkardančias smurto faktus, dirbančias su smurto aukomis bei smurtautojais, siekiant keisti jų elgesį.
           
Visų institucijų atstovai šiandien vieningai sutarė, kad prieš metus pradėję spręsti smurto artimoje aplinkoje problemas, negalime sustoti pusiaukelėje. Privalome apginti tuos, kuriems reikalinga mūsų pagalba. Bendromis visų mūsų pastangomis turime užkirsti kelią smurtui Lietuvoje!
           
Per metus nuo įstatymo įsigaliojimo policija registravo 19 365 pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje, pradėjo 7856 ikiteisminius tyrimus. Nuo smurto labiausiai nukentėjo moterys (beveik 7000), vyrai (apie 700), nepilnamečiai (virš 650).

2012-11-27 Tarptautinė socialinė akcija “16 dienų be smurto prieš moteris“

 
 
Gerbiamieji,
 
 
 
Europos lyčių lygybės institutas kviečia Jus gruodžio 5 d. 15 val. paminėti Tarptautinę socialinę akciją “16 dienų be smurto prieš moteris“ (lapkričio 25 – gruodžio 10)
 
Lapkričio 25 d. yra minima “Prievartos prieš moteris“ diena, o gruodžio 10 d. -  “Tarptautinė žmogaus teisių gynimo diena“. Šios dvi dienos simboliškai primena, kad bet kokia prievarta yra žmogaus teisių pažeidimas.
 
Gruodžio 5 d. susitikimo metu Institutas pristatys savo veiklą smurto lyties pagrindu srityje, pateiks naujausių tyrimų duomenis bei rezultatus, supažindins su Kipro, ES pirmininkaujančios šalies, iniciatyva parengta ataskaita apie smurtą prieš moteris
Pranešėjai:
 1. Virginija Langbakk, Direktorė
 2. Jurgita Pečiūrienė, Ekspertė lyčių klausimais
 3. Ana Sofia, Išteklių ir dokumentacijos centro speicalistė
 
Kada:    2012 gruodžio 5 d. trečiadienis
Pristatymas:  15:00
Priėmimas: 16:00
 
Kur:   Europos lyčių lygybės institute
Švitrigailos g. 11M, 7 aukšte
Vilnius
 
Maloniai lauksime Jūsų.
 
R.S.V.P.  el. paštu:

1
Paskutinį kartą atnaujinta - 2015-07-09 11:14:05
VRM

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija © 2008 m. Visos teisės saugomos